E-redovalnica

X E-redovalnica

ZAHTEVA ZA VPOGLED V OCENE

Za  odobritev vpogleda v eRedovalnico, morate najprej izpolniti izjavo za e –redovalnico ( izjava je objavljena na spletni strani šole pod rubriko starši/e-redovalnica). Izpolnjeno in podpisano oddate v šoli, ki jo obiskuje vaš otrok. Če imate na isti šoli več otrok, natisnete eno izjavo in  navedete vse otroke, za katere želite vpogled v ocene prek interneta. Če imate več otrok na različnih šolah, natisnete  izjavo za vsako šolo. Odobritev dostopa v eRedovalnico boste prejeli iz vsake šole, zato se boste morali prijaviti na portal ločeno za vsakega  otroka.

 

ODOBRITEV DOSTOPA ZA VPOGLED V OCENE

Na šoli bo pooblaščena oseba vnesla v program Lo.Polis podatke z  obrazca Izjava za eRedovalnico, ki ga boste prinesli/poslali starši. Šola pripravi dokument Odobritev dostopa v eRedovalnico, kjer je navedeno:
– ime in priimek otroka,
– uporabniško ime in geslo za  vstop na portal Lo.Polis,
– kratka navodila za dostop do ocen.
Odobritev lahko starši dobite osebno na šoli, po pošti ali e-pošti.

 

PRIJAVA V E-REDOVALNICO
Ko prejmete Odobritev dostopa v eRedovalnico, vnesete na portalu Lo.Polis uporabniško ime  in geslo ter uporabite gumb Prijava. Prijava v eRedovalnico od vas zahteva digitalno potrdilo. Uporabljate lahko digitalno potrdilo, ki ga že imate npr. za službo, za elektronsko bančništvo …  . V Republiki Sloveniji so overjena: POSTArCA,  ACNLB, Halcom in SIGEN-CA.  SIGEN-CA je digitalno potrdilo, ki ga občanom brezplačno izda Ministrstvo za  javno upravo. Naročite ga lahko na najbližji Upravni enoti. Postopek za  pridobitev traja nekaj dni. Ko digitalno potrdilo dobite, si ga namestite na  računalnik. Pri vstopu v eRedovalnico ga izberete in potrdite, v nadaljevanju  pa se odpre okno z imeni otrok, za katere imate aktivirano eRedovalnico. S  klikom na ime otroka dobite pregled ocen.

POMEMBNO: Pazite, da bosta davčni številki na Izjavi za eRedovalnico in digitalnem potrdilu enaki, saj sistem prek nje preverja vašo istovetnost! Vstop v eRedovalnico je mogoč le z digitalnim potrdilom!

 

IZJAVA za E-redovalnico

Več: http://www.lopolis.si/?MeniZgorajID=11

OBLAK/OFFICE 365

VIDEO

LIKOVNO-LITERARNI VEČER 2021 OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA

VIDEO

Otvoritev prizidka OŠMŠ
16. 10. 2018

Arhiv prispevkov

Dostopnost