Izbirni predmeti

X Izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmet v 1. razredu je angleščina.

Neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu so: umetnost, računalništvo, tehnika, šport in nemščina.

Neobvezni izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu je nemščina.

Obvezni izbirni predmeti v tretjem izobraževalnem obdobju so: gledališki klub, izbrani šport nogomet, likovno snovanje I, II, III, multimedija, nemščina I, II, III, obdelava umetne snovi, poskusi v kemiji, sodobna priprava hrane, Sonce, Luna in Žemlja, šport za sprostitev, šport za zdravje, urejanje besedil, načini prehranjevanja in latinščina I.

OBLAK/OFFICE 365

VIDEO

LIKOVNO-LITERARNI VEČER 2021 OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA

VIDEO

Otvoritev prizidka OŠMŠ
16. 10. 2018

Arhiv prispevkov

Dostopnost