JeŠT: slovensko oblikoslovje in besedne vrste

JeŠT: slovensko oblikoslovje in besedne vrste

Pozdravljeni! Preden se šolsko leto zaključi, vam projekt Jeziki štejejo ponuja nove tri plakate, s pomočjo katerih si lahko razširite in utrdite svoje znanje. Tokrat si bomo ogledali slovensko oblikoslovje in besedne vrste. Rešite seveda tudi priloženi kviz, ki ga...

ZASADITEV JABLANE IN ZAKOP ČASOVNE KAPSULE

ZASADITEV JABLANE IN ZAKOP ČASOVNE KAPSULE

»Zemlja je glasba za tiste, ki bodo poslušali.« pravi George Santayana, a na žalost je zadnje stoletje ne poslušamo, pa čeprav je že začela kričati na pomoč in nas opozarjati, da za nas na njej ne bo več prostora, če ji končno ne prisluhnemo. S pomočjo raznolikih...

TEKMOVANJE V ZNANJU MATEMATIKE ZA VEGOVA PRIZNANJA

TEKMOVANJE V ZNANJU MATEMATIKE ZA VEGOVA PRIZNANJA

Tekmovanja osnovnošolcev v znanju matematike se je udeležilo 168 učencev naše šole. Na šolskem tekmovanju, ki je potekalo, 22. 4. 2021,  je 61 učencev osvojilo bronasto priznanje. Na državno tekmovanje, ki je potekalo 15. 5. 2021, se je uvrstilo 15 učencev. Zlato...

Povabilo k izpolnjevanju ankete o šolski prehrani za starše

Povabilo k izpolnjevanju ankete o šolski prehrani za starše

Zdravo prehranjevanje spada med ključne dejavnike varovanja in krepitve zdravja, ki prispevajo k boljšemu zdravju in večji kakovosti življenja. Zato si na naši šoli prizadevamo, da je prehrana čim bolj pestra in raznolika. Ker nam je pomembno tudi vaše zadovoljstvo s...

Projekt Širimo solidarnost

Projekt Širimo solidarnost

Učenci predmetne stopnje so letos prvič sodelovali pri mednarodnem projektu Širimo solidarnost v sodelovanju z društvom Humanitas. Na šolo smo prejeli 6 različnih vrst razglednic, ki smo jih pri urah domovinske in državljanske kulture in etike tudi natančno pregledali...

20. maj SVETOVNI DAN ČEBEL

20. maj SVETOVNI DAN ČEBEL

ZAKAJ RAVNO 20. MAJ? Slovenija je predlagala, da se svetovni dan čebel zaznamuje v maju, ko so čebele na severni polobli najdejavnejše in se začnejo razmnoževati, obenem pa je v tem času potreba po opraševanju največja, na južni polobli pa je tedaj jesen, čas spravila...

OBLAK/OFFICE 365

VIDEO

LIKOVNO-LITERARNI VEČER 2021 OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA

VIDEO

Otvoritev prizidka OŠMŠ
16. 10. 2018

Arhiv prispevkov