Dokumenti šole

Dokumenti šole

AKT O USTANOVITVI:

Odlok o ustanovitvi javnih zavodov s področja osnovnega šolstva (1992): https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=1992889

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Milana Šuštaršiča (2001): https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20014306

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Milana Šuštaršiča (2005): https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20051200

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Milana Šuštaršiča (2008): https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20081589

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA:
Pravila_šolskega_reda.pdf

HIŠNI RED:
Hišni_red.pdf

VZGOJNI NAČRT:
Vzgojni_načrt.pdf

POŽARNI RED:
Požarni_red.pdf

PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI:
Pravila_o_prilagajanju_šolskih_obveznosti.pdf

RAZVOJNI NAČRT OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA 2023 – 2027:
Razvojni načrt OŠMŠ 2023-2027

 

 PRAVILA RAVNANJA V OSNOVNI ŠOLI MILANA ŠUŠTARŠIČA V ČASU RAZBREMENITVENIH UKREPOV EPIDEMIJE  COVID – 19

PRAVILA RAVNANJA V OSNOVNI ŠOLI MILANA ŠUŠTARŠIČA V ČASU RAZBREMENITVENIH UKREPOV EPIDEMIJE COVID – 19

PROTOKOL HIGIENSKEGA RAVNANJA PRIHODA IN ODHODA V ŠOLSKI PROSTOR

PROTOKOL HIGIENSKEGA RAVNANJA ZA UČENCE V JEDILNICI

PROTOKOL HIGIENSKEGA RAVNANJA ZA OSEBJE V KUHINJI

 

OBLAK/OFFICE 365

 

Arhiv prispevkov

Dostopnost