Pravila

Pravila za obiskovalce knjižnice in čitalnice

 1. Knjižnica in čitalnica sta prostora za mirno in tiho V obeh veljajo tudi pravila šolskega hišnega reda. Pred odhodom med knjižne police in vozičke uporabnik odloži šolsko torbo v čitalnici ali kotičku pri vhodu. Uporabnik (član), ki moti druge, mora prostor na poziv brez ugovora zapustiti.
 2. Član ob vpisu prejme člansko izkaznico (plastično kartico), ki je last šole (od generacije 2017/2018 dalje), zato jo po zaključku šolanja vrne. Članska številka velja tudi ob izposoji gradiv iz učbeniškega sklada. Brez članske izkaznice lahko član knjižnično gradivo samo vrne.
 3. Član zbere gradivo, pri izposojevalnem pultu opravi postopek izposojanja oz. vračanja. Pri hkratnem vračanju in izposojanju gradiva to opravi le enkrat, da se izogne večkratnemu stanju v vrsti in omogoči hitrejši pretok vsem uporabnikom. (Vse veščine se nauči pri urah KIZ).
 4. Član – učenec si gradivo na dom izposodi za 14 dni. Referenčno gradivo je namenjeno za uporabo v čitalnici (označeno z rumeno nalepko). V dogovoru s knjižničarko se tovrstno gradivo sme izposoditi od petka do ponedeljka.
 5. Rok vračila za izposojeno gradivo lahko član podaljša za 14 dni, preden je zamudnik. To ne velja za gradivo, ki je za domače branje in na seznamu za bralno značko.
 6. Poškodovanega gradiva član ne popravlja sam. Knjižničarko obvesti o poškodbi. Za  poškodovano gradivo, ki se ga se ne da več popraviti z enostavnimi postopki v šolski knjižnici, član prinese:
 • novo identično gradivo ali
 • popravljeno gradivo iz knjigoveznice.
 1. Izgubljeno  gradivo član nadomesti:
 • z novim identičnim gradivom,
 • v primeru, da se identičnega gradiva ne dobi več, v dogovoru s knjižničarko z gradivom enake vsebinske in cenovne vrednosti ali
 • z denarnim prispevkom v protivrednosti izgubljenega gradiva.
 1. Za nepravočasno vrnjeno gradivo člani-učenci od 4. – 9. razreda za zamudo prispevajo priporočeni znesek 0,10€ na dan za enoto gradiva.
 2. Član iz knjižnice v čitalnico gradiva ne odnaša brez knjižničarkinega dovoljenja.

 

 

 

OBLAK/OFFICE 365

 

Arhiv prispevkov

Dostopnost