Svet šole

Svet šole

Ustanovitelj šole je Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.

Šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Svet šole šteje 11 članov ( 5 predstavnikov delavcev, 3 predstavniki ustanovitelja in 3 predstavniki staršev) in ima 4-letni mandat.

 

ČLANI SVETA ŠOLE:

Predsednica: Romana Zupanc

Podpredsednica: Avguština Zupančič

Predstavniki delavcev šole: Romana Zupanc, Andrejka Kovač, Maja Ambrožič, Lea Kofler, Meka Sijarić

Predstavniki staršev: Andrej Kryžanovski, Robert Biček, Živa Pirc

Predstavniki MOL: Klemen Traven, Avguština Zupančič, Darko Rozinec

 

Poslovnik

ZAPISNIK 5. redne seje Sveta zavoda OŠMŠ 25.9.2018

ZAPISNIK 6. redne seje Sveta zavoda OŠMŠ 21. 2. 2019

 

OBLAK/OFFICE 365

 

VIDEO

Otvoritev prizidka OŠMŠ
16. 10. 2018

Arhiv prispevkov

Dostopnost