Svet šole

Svet šole

Ustanovitelj šole je Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.

Šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Svet šole šteje 11 članov ( 5 predstavnikov delavcev, 3 predstavniki ustanovitelja in 3 predstavniki staršev) in ima 4-letni mandat.

 

ČLANI SVETA ŠOLE:

Predsednica: Romana Zupanc

Podpredsednica: Avguština Zupančič

Predstavniki delavcev šole: Romana Zupanc, Andrejka Kovač, Maja Ambrožič, Lea Kofler, Meka Sijarić

Predstavniki staršev: Andrej Kryžanovski, Robert Biček, Živa Pirc

Predstavniki MOL: Klemen Traven, Avguština Zupančič, Darko Rozinec

 

ZAPISNIK 8. redne seje Sveta zavoda OŠMŠ 28. 2. 2024

 

Poslovnik

ZAPISNIK 5. redne seje Sveta zavoda OŠMŠ 25.9.2018

ZAPISNIK 6. redne seje Sveta zavoda OŠMŠ 21. 2. 2019

 

OBLAK/OFFICE 365

 

Arhiv prispevkov

Dostopnost