Gradivo

Gradivo

KATALOG GRADIVA ŠOLSKE KNJIŽNICE

V zbirki naše knjižnice je več kot 15.000 enot računalniško obdelanega knjižničnega gradiva, ki ga je mogoče pregledovati v lokalnem računalniškem katalogu knjižnice.

Obsega:

•    knjige (leposlovje in strokovna literatura),
•    serijske publikacije (več kot 50 naslovov),
•    referenčno gradivo (atlasi, enciklopedije, slovarji),
•    domoznansko gradivo,
•    video kasete,
•    DVD enote,
•    zvočne kasete,
•    CD plošče,
•    računalniške datoteke,
•    projicirno gradivo,
•    kartografsko gradivo,
•    muzikalije,
•    učila.
Gradivo za učitelje je postavljeno ločeno.

Vse gradivo v knjižnici je v prostem pristopu in urejeno po UDK sistemu (strokovne knjige) oz. starostnih stopnjah (leposlovne knjige).

Leposlovne knjige (zgodbe, pesmi, romani, pravljice, dramska dela) so v knjižnici postavljene po starostnih stopnjah.

Strokovne knjige (enciklopedije, slovarji, leksikoni, priročniki, knjige o živalih, o oblačilih, o rastlinah, o okolju, o zdravilnih zeliščih, o državah, o zgodovini, o denarju …). V knjižnici jih najdemo na posebnih policah (strokovne knjige), razdeljene so po sistemu števil, ki mu pravimo UDK klasifikacija.

0 – splošno

1 – filozofija, psihologija

2 – verstvo

3 – družbene vede

5 – naravoslovne vede

6 – uporabne vede

7 – šport, umetnost

8 – jeziki, jezikoslovje, književnost

9 – geografija, zgodovina, biografije

OBLAK/OFFICE 365

 

Arhiv prispevkov

Dostopnost