MOŽNOST TOPLEGA OBROKA MED POUKOM NA DALJAVO

Nov 13, 2020 | Novice

Iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli okrožnico, katere vsebina se nanaša na zagotavljanje brezplačnega toplega obroka pri pouku na daljavo v času zaostrenih epidemioloških razmer. V sodelovanju z Mestno občino Ljubljana bomo v naslednjem tednu organizirali kuhanje toplih obrokov.

 

Brezplačni topli obrok – kosilo, pripada učencem, ki imajo v tem šolskem letu subvencionirano šolsko prehrano. Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

 

 

Učenci se morajo na obrok nujno prej prijaviti. S prijavo učenci/starši privolijo, da občina in šola podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

 

Prijava na obrok : Obrazec za prijavo toplega obroka med poukom na daljavo

 

Obrok lahko prevzamete od 11.30h naprej v zadnjem delu kuhinje.

Ravnateljica, Irena Kodrič

 

Dostopnost