Nujno varstvo otrok

Mar 23, 2020 | Novice

Spoštovani starši otrok od 1. do vključno 5. razreda, ki boste nujno potrebovali varstvo, ker boste dolžni še naprej opravljati svoje delo.

 

 

Starše otrok od 1. do vključno 5. razreda, ki boste nujno potrebovali varstvo, ker boste dolžni še naprej opravljati svoje delo pozivamo, da sporočite potrebo po varstvu vašega otroka na naslov: irena.kodric2@guest.arnes.si. V sporočilu navedite naslednje podatke:

 

Otrok
Priimek in ime
Starost otroka
Otrokove posebnosti (dieta, PP …)
Varstvo potrebuje (datum, ure):

 

Mati/ skrbnik
Priimek in ime
Domači naslov
Telefonska (mobilna) št.:
Delodajalec in delovno mesto

 

Oče/ skrbnik
Priimek in ime
Domači naslov
Telefonska (mobilna) št.:
Delodajalec in delovno mesto

 

»Nujno varstvo učencev se izkazuje z izjavo starša in kasneje delodajalca, pri kateremu so starši zaposleni, da opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Takšno delo opravljajo zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji in v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva.

Varstvo bo organizirano na domu otroka ali pa na domu prostovoljca.

 

Glede organizacije varstva bomo vse šole v Ljubljani sodelovale z županom in poveljnikom Civilne zaščite na območju mestne občine Ljubljana in vam bomo sporočili kje bo varstvo organizirano.

Ostanite zdravi in  spoštujte navodila NIJZ!

 

Irena Kodrič, ravnateljica

 

 

 

Dostopnost