Rezultati šolskih tekmovanj iz znanja fizike, kemije in astronomije

Mar 4, 2019 | Novice

Zaključila so se šolska tekmovanja iz znanja naravoslovnih predmetov in znani so dobitniki bronastih priznanj ter udeleženci področnega tekmovanja iz znanja fizike oz. državnega tekmovanja iz znanja kemije. Vsem dobitnikom priznanj ter udeležencem nadaljnjih tekmovanj čestitamo.

Poročila o tekmovanjih

Vodja tekmovanj: mag. Nataša Pozderec Intihar

Dostopnost