3. ŠOLSKI LITERARNO-LIKOVNI NATEČAJ: »REŠEVANJE KONFLIKTOV«

Okt 14, 2019 | Novice

OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA

razpisuje

3. ŠOLSKI LITERARNO-LIKOVNI NATEČAJ: »REŠEVANJE KONFLIKTOV«

 

NAMEN IN TEME NATEČAJA

Z natečajem želimo učence in učenke učiti, da ozavestijo probleme in najdejo ustrezne(jše) rešitve pred razplamtelim konfliktom. Kadar se z nečim ne strinjajo, jih želimo usmeriti v spodbujanje sprememb in razbijanje monotonije. Želimo, da bolj spoznajo sebe in drugega ter poglobijo in obogatijo medosebne odnose. Razrešeni konflikti prispevajo k širjenju znanja in poglabljanju razumevanja sveta in življenja, omogočajo intenzivnejše sodelovanje, prinašajo višjo raven kulture v interakciji ter omogočajo večje zaupanje tako sebi kot drugemu. Smiselno je torej, da razvijamo sposobnosti za njihovo obvladovanje in reševanje.

TRAJANJE IN ZAKLJUČEK NATEČAJA

Natečaj je  odprt od 30. 9. 2019 do 13. 3. 2020. Zaključek natečaja bo 25. 3. 2020, ko bo ob 10.20 slavnostna prireditev z razglasitvijo zmagovalcev. Ob tem dogodku bo odprta tudi razstava nagrajenih ter za razstavo izbranih izdelkov.

 

POGOJI ZA SODELOVANJE

Na natečaju lahko sodelujejo učenci od 1. do 9. razreda. Natečaj zajema literarno in likovno področje. Vsak udeleženec lahko sodeluje z enim izdelkom na posameznem področju. Izdelke učencev zbirajo mentorji in jih do 13. marca 2020 oddajo članom šolske komisije.

Tematika v okviru razpisane teme je prosta.

 

  1. Na literarnem natečaju lahko sodelujete s proznim besedilom, poezijo ali z dramskim

Prozno ali dramsko besedilo naj ne presega 8.000 znakov s presledki, napisano naj bo v Wordu, v znakovni podobi Times New Roman, in levo poravnano, medtem ko naj med vrsticami ne bo povečanega razmika.

Pesem ne sme šteti manj kot šest (6) verzov in naj bo napisana v Wordu, v znakovni podobi Times New Roman, in levo poravnana. Med vrsticami naj ne bo povečanega razmika, le-ta naj ločuje zgolj posamezne kitice.

Kriteriji izbire bodo ustvarjalnost, bogat slog pisanja, ustrezna prisotnost motivov iz razpisa in sporočilna vrednost.

  1. Na likovnem natečaju lahko sodelujete z risbo, sliko ali grafiko do velikosti formata A3 (risalni list). Kriteriji izbire bodo vsebinsko ustrezna pristnost motiva in sporočilna vrednost, svojevrstnost prikaza ter likovno tehnična dovršenost izdelka. Likovni izdelki naj bodo brez okvirjev.

 

OPREMLJENOST IZDELKOV

Izdelke opremite s podatki, ki naj bodo napisani na hrbtni strani likovnega izdelka ali pod literarnim izdelkom:

  • ime in priimek avtorja ter razred
  • starost
  • naslov in leto nastanka izdelka
  • mentor

 

Izdelki bodo uvrščeni v tri kategorije:

  • učenci 1. triade
  • učenci 2. triade
  • učenci 3. triade

 

V vsaki kategoriji bomo izbrali po tri izdelke, katerih avtorji prejmejo nagrado in priznanje. Izdelki, ki bodo uvrščeni na šolsko razstavo v mesecu marcu 2020, prejmejo priznanje.

 

Koordinatorici natečaja:

Marija Murenc – likovno področje

Nataša Škorjanc Strnad – literarno področje

Dostopnost