Šolski koledar

Šolski koledar

ŠOLSKI KOLEDAR MIZŠ

 

IZ KOLEDARJA ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

1. ocenjevalno obdobje:  od 1. septembra 2023 do 31. januarja 2024
2. ocenjevalno obdobje:

 od 1. februarja 2024 do 14. junija 2024 ( za 9. razred)

od 1. februarja 2024 do 24. junija 2024 ( za 1. – 8. razred)

 

ŠOLSKE POČITNICE

jesenske:  od 30. oktobra do 3. novembra 2023
novoletne:  od 25. decembra do 2. januarja 2024
zimske:  od 19. februarja do 23. februarja 2024
prvomajske:  od 27. aprila do 2. maja 2024
poletne:  od 26. junija do 31. avgusta 2024

POUKA PROSTI DNEVI

31. oktober dan reformacije
1. november dan spomina na mrtve
25. december božič
26. december dan samostojnosti in enotnosti
1. in 2.  januar novo leto
8. februar Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
1. april 2024 velikonočni ponedeljek
27. april dan upora proti okupatorju
1. in 2. maj praznik dela
3. maj pouka prost dan
25. junij dan državnosti

 

ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE
* Od 17. junija do 1. julija 2024 (1. rok) za učence 9. r.,
* od 26. junija do 9. julija 2024 (1. rok) za učence od 1. do 8. r.,
* od 19. avgusta do 30. avgusta 2024 (2. rok) za učence od 1. do 9. r.

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU
* Od 3. maja do 14. junija 2024 (1. rok) za učence 9. r.,
* od 3. maja do 24. junija 2024 (1. rok) za učence od 1. do 8. r.,
* od 19. avgusta do 30. avgusta 2024 (2. rok) za učence od 1. do 9. r.

PREVZEM SPRIČEVAL ZA ZAMUDNIKE
Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, šola spričevala osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 1. julija in od 16. do 21. avgusta tekočega šolskega leta.

ORGANIZACIJA POUKA
Redni pouk bo realiziran po veljavnem predmetniku.

PRIČETEK POUKA
Pričetek pouka je ob 8.20, pred ura ob 7.30.

IZOSTANKI
53. člen Zakona o osnovni šoli
»Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka. Če starši vzroka izostanka ne sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih šola obvesti o izostanku učenca in jih pozove, da izostanek pojasnijo.
Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot 5 dni v šolskem letu. Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka«.

Dolžnost učencev je, da zamujeno snov nadoknadijo najkasneje v enem tednu. Redni pouk bo realiziran po veljavnem predmetniku.

JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE
Za učence prvega razreda je organizirano jutranje varstvo glede na potrebe staršev.

Za učence drugega razreda in za starejše učence, ki se vozijo v šolo, starši oddajo pisno vlogo z utemeljitvijo, če želijo otroka vključiti v jutranje varstvo.

Učenci od 1. do 5. razreda se lahko vključijo v oddelke podaljšanega bivanja. Podaljšano bivanje traja do 16.05. Popoldansko varstvo traja do 16.55.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko vodja OPB predčasno dovoli učencu odhod iz šole samo s pisnim potrdilom staršev.

DOPOLNILNI POUK
Dopolnilni pouk bomo organizirali v skladu s predpisi in dogovori med učitelji in učenci. Organizirali ga bomo za tiste učence, ki bodo ob taki pomoči lahko izboljšali svoje znanje.

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ
Zakonodaja omogoča tudi organizacijo individualne in skupinske pomoči. Obliki dela sta organizirani v dogovoru z učitelji in starši ter učenci.

DODATNI POUK
Dodatni pouk bomo organizirali za učence, ki bi si želeli poglobiti znanje z določenega področja, in za učence, ki so prepoznani kot nadarjeni.

DELO Z NADARJENIMI UČENCI – RAZISKOVALNO DELO UČENCEV
V šolskem letu 2022/23 bomo nadaljevali z evidentiranjem, identifikacijo in individualnimi programi za nadarjene učence od 3. razreda dalje (Koncept: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli). Koordinatorica za delo z nadarjenimi učenci je Tjaša Grebenšek.

 

 

OBLAK/OFFICE 365

 

Arhiv prispevkov

Dostopnost