Učiteljice DSP

Učiteljice dodatne strokovne pomoči

specialna pedagoginja: Barbara Može Černe
telefon:
mail: barbara.moze1@guest.arnes.si
pogovorne ure:  po dogovoru

 

specialna pedagoginja: Nadja Pezdir
telefon: 01 6207 262
mail: nadja.pezdir@guest.arnes.si
pogovorne ure: na starševskem dopustu

 

specialna pedagoginja: Iva Jenko
telefon:  01 2355 270
mail: iva.zeljko@guest.arnes.si
pogovorne ure: po dogovoru

 

inkluzivna pedagoginja: Rebeka Lovrec Kvartič
telefon:
mail:  rebeka.lovrec-kvartic@guest.arnes.si
pogovorne ure: na starševskem dopustu

 

učiteljica za individualni pouk: Maja Kozmos Biček
telefon:
mail:  maja.kozmos-bicek@guest.arnes.si
pogovorne ure: na starševskem dopustu

 

učiteljica za individualni pouk: Nika Stradovnik
telefon:  01 6207 264
mail: nika.stradovnik1@guest.arnes.si
pogovorne ure: po dogovoru

 

učiteljica za individualni pouk: Alisa Selan
telefon:
mail: alisa.selan@guest.arnes.si
pogovorne ure: po dogovoru

 

 

Učiteljice dodatne strokovne pomoči izvajajo dodatno strokovno pomoč v skladu z zakonsko pridobljenimi odločbami. Sodelujejo pri pripravi, spremljanju in evalvaciji individualiziranega programa. Delajo z učenci, ki imajo učne ali čustveno-vedenjske težave, jim svetujejo in s timskim pristopom pomagajo pri premagovanju težav. Pri delu sodelujejo z učitelji, drugimi delavci šole, starši in zunanjimi institucijami.

 

OBLAK/OFFICE 365

VIDEO

LIKOVNO-LITERARNI VEČER 2021 OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA

VIDEO

Otvoritev prizidka OŠMŠ
16. 10. 2018

Arhiv prispevkov