ERASMUS + MEDNARODNI PROJEKT

Erasmus + Conflict management in European schools (mednarodni projekt)

OPIS PROJEKTA:

Glavni cilji projekta so:

  1. Usvajanje metod ravnanja v konfliktnih situacijah tako pri učencih kot učitelji
  2. Izboljšanje učnega okolja
  3. Razvijanje življenjskih spretnosti v multikulturnem okolju
  4. Izboljšanje razumevanja in uporabe angleškega jezika

 

Učenci bodo spoznali različne metode ravnanja v konfliktnih situacijah, izmed katerih bodo nato lahko izbrali tisto, ki jim bo najbolj pomagala pri soočanju s težkimi situacijami v šoli. Naučili se bodo, da agresija ni pravi način za ustvarjanje svoje prepoznavnosti in sprejemanja v družbi, prav tako se s pomočjo teh metod v šoli ne bodo več počutili nesprejete. Naučili se bodo spopadati s stresom, ki jih velikokrat vodi v izostajanje od pouka.

Učenci se bodo skozi projekt naučili, da se moramo s konflikti soočiti in jih reševati, ter da izogibanje težavam človeku onemogoča osebnostno rast in učenje.

Poleg učencev se bodo tudi učitelji naučili, kako pri učencih prepoznavati in reševati stresne situacije in konflikte, ne da bi jih še poslabšali. Učence bodo spodbujali h konstruktivnemu reševanju konfliktov in tako v šoli pomagali širiti pozitivno energijo.

Skozi različne dejavnosti bodo učenci spoznavali, da reševanje konfliktov lahko pripomore k njihovi samozavesti, ki je ključnega pomena za razvijanje samokontrole.

Končni cilj projekta je sobivanje kultur, sprejemanje drugačnosti in tujih vrednot, brez občutka ogroženosti ali manjvrednosti.

Uporaba angleščine kot skupnega jezika bo pomagala pri vzpostavljanju dialoga v večkulturnem okolju, načrtovane mobilnosti pa bodo omogočile vpogled v lokalne skupnosti partnerskih organizacij.

 

PARTNERSKE ŠOLE:

Pohjois-Hervanta School na Finskem je ena izmed dveh osnovnih šol v Hervanti, ki nudi osnovnošolsko izobraževanje od 7. do 16. leta ter predšolsko vzgojo 6-letnikov. Na šoli potekajo tudi popoldanske dejavnosti.

Šolo obiskuje 600 učencev, ki živijo v neposredni bližini, nekaj pa je tudi vozačev, ki so šolo izbrali zaradi njihovega poudarka na glasbeni umetnosti. Šola se ponaša tudi s tradicijo pouka robotike in kodiranja.

Zaradi velikega števila migrantov šola tem učencem omogoča posebno izobraževanje kot pripravo na obiskovanje običajnega pouka. Ker je narodnostna slika učencev zelo pestra, pouk na šoli poteka v večih jezikih, prav tako pa se učenci učijo finščine kot drugi jezik.

https://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/esiopetus-ja-perusopetus/koulut/pohjois-hervannan-koulu.html

 

Egri Balassi Bálint Általános Iskola na Madžarskem je osemletka, ki ponuja osnovnošolsko izobraževanje učencev od 6. do 14. leta. Šolo trenutno obiskuje 300 učencev. Na šoli izvajajo posebne ure angleščine, nemščine in računalništva, kjer učenci dosega izredne rezultate tako na regionalni kot na državni ravni.

Večina učencev prihaja iz neposredne bližine šole, približno 20% učencev pa prihaja iz okoliških vasi.

www.balassi-eger.hu

 

I.I.S. A. Volta, Pescara, v Italiji je tehnološki inštitut, ki izvaja program mehanih, mehatronik, elektrotehnik, elektronik, kemik, računalnikar, obenem pa je na šoli tudi oddelek športne in naravoslovne gimnazije. Šolo obiskuje 1400 dijakov, ki kih poučuje 200 profesorjev. Večina dijakov prihaja iz nižjega srednjega sloja.

www.iisvoltapescara.gov.it

 

Istituto Omnicomprensivo di Alanno, v Italiji vključuje vrtec, osnovno ter srednjo šolo. Učenci so tako stari od 3 pa do 19 let. Šola ima 43 razredov in se nahaja v manj perspektivnem okolju. 

www.omnicomprensivoalanno.it

 

IES son ferrer, Mallorca, Španija je srednja poklicna šola za dijake med 12. in 18. letom starosti. Šolo v tem šolskem letu obiskuje 535 dijakov.

http://www.iessonferrer.net/

 

OBLAK/OFFICE 365

 

Arhiv prispevkov

Dostopnost