Vizitka

Vizitka

Štembalova ulica 2a
1113 Ljubljana

 ______

Telefon:
01 53 49 959

E-pošta:
tajnistvo@osmslj.si

______

Vodstvo šole:
Ravnateljica: Irena Kodrič
Pomočnik ravnateljice: Franc Renko
Pomočnica ravnateljice : Nataša Škorjanc Strnad

______

 

 Transakcijski račun:
SI56 01261-6030665183

Identifikacijska številka za DDV:
SI 11555050

Matična številka:
5204291000

Odjava prehrane in e-redovalnica:
www.lopolis.si

Spletna stran šole:
www.osmslj.si

Osnovna šola Milana Šuštaršiča

OBLAK/OFFICE 365

 

Arhiv prispevkov

Dostopnost